středa 25. srpna 2010

Polemika k novelizaci zákona na podporu obnovitelných zdrojů


Přeměnu slunečního záření na elektřinu dokážeme technicky využívat už více než padesát let. V nedostupných místech bez elektrického připojení představuje fotovoltaika plnohodnotnou alternativu, elektřinu vyrábí čistě a tiše. Fáma o tom, že k výrobě fotovoltaického panelu se spotřebuje více energie, než dokáže za dobu své životnosti vyrobit, patří pouze k rozšířeným nesmyslům. Fotovoltaický panel v českých podmínkách vyrobí veškerou energii, která byla potřeba k jeho výrobě, po třech až šesti letech. Proč tedy zatím fotovoltaika nevyrábí tolik elektřiny jako elektrárny na fosilní paliva?

Podrobnosti úvádí článek Sedmé generace.


Obrázek: Sedmá generace

Žádné komentáře:

Okomentovat