pátek 29. dubna 2011

Dotazník k biopotravinám

Data získaná prostřednictvím tohoto dotazníku pomohou vytvořit obecný popis českých spotřebitelů biopotravin a zjistit, zda mezi nimi existují z hlediska jejich spotřebního a nákupního chování významné rozdíly. Dotazník je součástí dizertační práce, proto je obsáhlejší a jeho vyplňování Vám zabere tak 10 minut. Pokud máte osobní zkušenosti s biopotravinami a chtěli byste přispět k lepšímu poznání českého biotrhu, budu ráda, věnujete-li svůj čas zodpovězení následujích otázek. Vyhodnocení dotazníku bude zveřejněno zde na Zelené pasáži.

Olga Kutnohorská

Doplněnění 12.6. - sběr dotazníků bude ukončen v polovině července 2011. Díky všem respondentům!   

Žádné komentáře:

Okomentovat