pátek 10. září 2010

Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství


Nejvýznamnější akce s celorepublikovou působností na podporu ekologického zemědělství se koná již od roku 2005 vždy v září pod názvem „Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství“. Program kampaně je připravován v součinnosti pořádající agentury, ekozemědělců, zpracovatelů a distributorů, celá akce probíhá pod záštitou Ministerstva zemědělství. Informace o souvisejících akcích zájemci naleznou na www.mesicbiopotravin.cz, odkazy se zároveň nacházejí i na ostatních webových stránkách s obdobnou tématikou.

Cílem je zviditelnit biopotraviny, přiblížit je běžnému spotřebiteli a v neposlední řadě také vysvětlit princip fungování ekologického hospodaření a šetrného nakládání se zdroji.

Farmy, které se na této akci podílejí, připravují pro návštěvníky program, umožní nahlédnout do každodenního chodu a někdy nabídnou i možnost přímo se zapojit do běžných činností.

Z distributorů se zapojují tradičně prodejny specializované na zdravou výživu, postupem času se začínají přidávat i velké obchodní řetězce, které rozšířily svůj sortiment o nabídku biopotravin. V prostorách prodejen se konají ochutnávky, probíhají letákové kampaně a zákazníkům jsou nabízeny biopotraviny a jiné bioprodukty za výhodné ceny.

Pro Zelenou pasáž sepsala Olga Kutnohorská.

Žádné komentáře:

Okomentovat